Porady

Przygotowanie podłoża pod budowę drewnianego domku

Budowa altany, domku letniskowego czy dowolnej innej drewnianej konstrukcji musi zostać poprzedzona odpowiednim przygotowaniem podłoża pod powstający obiekt. Nie w każdym przypadku konieczne jest oczywiście wylewanie fundamentów, jednak bez względu na typ wybranego przez nas projektu, finalnie musi on spełniać wymogi w zakresie stabilności oraz bezpieczeństwa użytkowania. Poniżej scharakteryzowaliśmy pokrótce proces niezbędny, aby uzyskać optymalne podłoże pod domek drewniany lub inny relatywnie lekki budynek wykonany z tego materiału.

Trzy etapy, którymi powinna zostać poprzedzona budowa konstrukcji drewnianych

Procedura przygotowania podłoża pod drewniany domek narzędziowy, altanę czy też niewielki domek letniskowy, obiektywnie rzecz biorąc, nie jest zadaniem bardzo skomplikowanym. W praktyce ogranicza się ona do trzech podstawowych kroków. Jeśli zostaną one wykonane z należytą starannością i precyzją, właściciel zapewni sobie możliwość długotrwałego, bezproblemowego i co najważniejsze w pełni bezpiecznego użytkowania konstrukcji.

Wybór lokalizacji dla budowanej konstrukcji drewnianej oraz oczyszczenie podłoża

Na początku należy skupić się na wyborze właściwej części działki pod powstający budynek. W tym zakresie najistotniejsze jest to, aby teren był suchy. Podłoże podmokłe znacząco zwiększa bowiem prawdopodobieństwo pojawienia się pleśni oraz grzybów w obrębie konstrukcji, a także sprzyja pęcznieniu jej poszczególnych części. To z kolei w sposób bezpośredni przekłada się na istotnie skróconą żywotność drewnianego domku narzędziowego czy letniskowego, a także zmniejsza bezpieczeństwo jego użytkowania.

Następnie, po wyznaczeniu właściwego miejsca usytuowania konstrukcji, należy przejść od oczyszczenia terenu z darni, krzewów, konarów, żwiru, kamieni i wszelkich pozostałych elementów blokujących możliwość uzyskania płaskiej powierzchni.

W przypadku gdy grunt jest miękki i grząski, przed przystąpieniem do dalszych zadań trzeba zadbać jeszcze o jego odpowiednie utwardzenie. Dodatkowo przygotowując podłoże pod domek drewniany, warto również je nieznacznie obniżyć. Jest to rekomendowana opcja z uwagi na konieczność stworzenia przestrzeni pod używane w późniejszym etapie warstwy kruszywa. Najczęściej wystarczającym spadkiem terenu (w stosunku do reszty posesji) jest około 25 cm, z czego sporą jego część zapewnia już samo zerwanie obecnej w ramach niego darni.

Usypanie warstwy piasku oraz naniesienie warstw tłucznia

Jeśli chodzi o budowę konstrukcji drewnianych, piasek stanowi podstawę dla kolejnych warstw kruszywa składających się na docelowe podłoże. Usypana za jego pośrednictwem warstwa powinna osiągać grubość rzędu około 14 cm. Wewnątrz niej (mniej-więcej w połowie grubości) warto zastosować także płachtę geowłókniny w formie materiału separacyjnego, mającego za zadanie dodatkowo wzmocnić powstające podłoże.

Kolejny krok to ułożenie na wytworzonym piaskowym gruncie tłucznia. Warstwa tłucznia powinna składać się z co najmniej dwóch frakcji - dużej i nieco drobniejszej - przy czym jako pierwszą należy aplikować dużą. W przypadku zarówno niewielkich drewnianych domków narzędziowych czy altan, jak i relatywnie dużych konstrukcji letniskowych, warto dążyć do uzyskania około 10-centymetrowej warstwy tłucznia o dużej frakcji oraz kilkucentymetrowej powłoki otrzymanej z kruszywa drobnego.

Istotną informacją pozostaje również to, że każdą z opisanych powyżej struktur podłoża należy wyrównać i dokładnie ubić za pośrednictwem zagęszczarki, przed nałożeniem warstwy kolejnej. Pozwoli to na właściwie przygotowanie stabilnego gruntu pod aplikację betonowych bloczków oraz - po wcześniejszej naniesieniu papy lub innej powłoki hydroizolacyjnej - umożliwi wylanie fundamentowej płyty.

Betonowe bloczki lub pełny fundament pod domek drewniany

Ostatnim elementem niezbędnym do uzyskania optymalnego podłoża pod domek drewniany jest wybór i wylanie lub ułożenie fundamentów. W tej materii mamy do dyspozycji dwa alternatywne rozwiązania w postaci fundamentów pełnych lub umieszczanych na wcześniej przygotowanym gruncie betonowych bloczków.

Pierwsza z tych opcji rekomendowana jest przede wszystkim dla osób, planujących realizację projektu relatywnie dużego, czyli np. drewnianego domku narzędziowego lub letniskowego, którego powierzchnia ma docelowo przekraczać 30 m2. Jest to także wariant niezbędny, jeśli chcemy postawić konstrukcję o co najmniej dwóch kondygnacjach. Dodatkowo pełne fundamenty - dzięki właściwościom termoizolacyjnym - świetnie sprawdzą się w przypadku obiektów przeznaczonych do całorocznej eksploatacji, a poza tym umożliwią otrzymanie dobrze wypoziomowanego podłoża w przypadku znacznych pochyłości terenu.

Jeśli chodzi natomiast o bloczki betonowe, stanowią one rozwiązanie prostsze w realizacji oraz bardziej ekonomiczne. W przypadku gdy dany inwestor jest zainteresowany budową konstrukcji drewnianej o mniejszych, niż opisywane wcześniej gabarytach, opcja ta będzie jak najbardziej odpowiednia.

Dodaj komentarz