Montaż

Altany, wiaty, konstrukcje drewniane są wykonane w sposób maksymalnie ułatwiający montaż we własnym zakresie. Wszystkie elementy są podocinane pod odpowiednim kątem, frezowane i czopowane. Montaż polega głównie na skręceniu konstrukcji czemu podołają również amatorzy obeznani z elektronarzędziami. Użycie piły na miejscu montażu jest zbędne.
W komplecie dostarczana jest dokumentacja techniczna.